Międzywydziałowy Zespół Badawczy „AGH dla Środowiska”

Międzywydziałowy zespół badawczy “AGH dla Środowiska” jest inicjatywą JM Rektora AGH, zrzesza przedstawicieli pięciu wydziałów.

Celem grupy jest stworzenie platformy współpracy i integracji pracowników naukowych w szeroko rozumianym temacie „Środowisko”. Grupa skupia naukowców chcących prowadzić innowacyjne badania w interdyscyplinarnym zespole, podchodzącym do rozwiązywania problemów środowiskowych w sposób kompleksowy.

Zespół ma na celu wspomagać swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno instytucje publiczne jak i przemysł. Zaprasza do współpracy administrację publiczną, przemysł, ośrodki naukowe w Polsce i za granicą, oraz organizacje pozarządowe i obywatelskie.