Międzywydziałowy Zespół Badawczy „AGH dla Środowiska”

Dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH, WGGiOŚ - kierownik Zespołu
Dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. AGH, WIEiT
Dr inż. Jakub Bartyzel, WFiIS
Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski, WIEiT
Dr inż. Mateusz Rzeszutek, WGGiIŚ
Dr inż. Łukasz Chmura, WFiIS
Dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska, WGGiOŚ
Mgr inż. Paulina Bździuch, WGGiŚ

 

Komitet sterujący inicjatywy "AGH dla klimatu":

Przewodniczący: dr hab inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (WIEiT)

Członkowie:

  • Dr hab inż. Ewa Adamiec (WGGiOŚ)
  • Dr inż. Jakub Bartyzel (WFiIS)
  • Dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski (WIEiT)
  • Dr inż. Mateusz Rzeszutek (WGGiIŚ)
  • Dr inż. Janusz Zyśk (WEiP)